Nieuws

‘Verdere verlaging van beloning voor bewindvoerders onwenselijk’, 30 aug 2023

Raad voor de rechtspraak bezorgd over continuïteit en kwaliteit van toekomstige bewindvoering bij schuldsanering
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Verdere-verlaging-van-beloning-voor-bewindvoerders-onwenselijk.aspx

Maashorst vindt bewindvoering in eigen beheer niet gewenst; ‘kunnen niet garanderen dat kwaliteit gewaarborgd blijft’, 30 aug 2023

Het zelf uitvoeren van bewindvoering is niet gewenst voor de gemeente Maashorst. Wel komt de gemeente met tips hoe de kwaliteit van schuldhulpverlening kan worden verbeterd.
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/maashorst-vindt-bewindvoering-in-eigen-beheer-niet-gewenst-kunnen-niet-garanderen-dat-kwaliteit-gewaarborgd-blijft

NietAlledaags de podcast, Van Saskia van Buuren
Welkom bij NietAlledaags de podcast. Haar naam is Saskia van Buuren, lid van de Raad van Advies De Wind Mee en als sociaal werker is zij  geïnteresseerd in maatschappelijke, taboedoorbrekende en unieke verhalen.
In deze podcast gaat zij in gesprek met mensen die iets niet alledaags te vertellen hebben.
https://anchor.fm/nietalledaags

Het tarief voor 2023 bij De Wind Mee blijft gelijk aan 2022

De tarieven voor 2023 stijgen niet; Tarievenkaart-2022, 2023-horus

03-11-2022 College van Beroep voor het bedrijfsleven geeft Den Bosch gelegenheid om samenwerking met branche te zoeken

Gisteren vond de behandeling plaats van het hoger beroep dat de gemeente Den Bosch had ingesteld tegen de beslissing van de Rechtbank Rotterdam betreffende het algemeen belang-besluit.
De Rechtbank Rotterdam heeft, zoals bekend, eind vorig jaar Horus in het gelijk gesteld. En daarbij het besluit van de gemeente om met uitsluiting van marktpartijen bewindvoering in eigen beheer te gaan verzorgen en bewindvoering niet meer voor bekostiging via de bijzondere bijstand in aanmerking te laten komen, vernietigd.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) – de hoogste Nederlandse rechter in mededingingszaken – gaf aan het eind van de zitting de gemeente de gelegenheid om alsnog de samenwerking met de branche te zoeken en de branche uit te nodigen voor een gesprek over de totstandkoming van een convenant. De gemeente Den Bosch moet uiterlijk binnen een maand aan het CBB laten weten of het daartoe het initiatief zal nemen. Zo niet, dan doet het CBB uiterlijk 25 januari 2023 uitspraak. Er is, mede gelet op de behandeling ter zitting, alle aanleiding om te mogen veronderstellen dat in dat geval het hoger beroep ongegrond zal worden verklaard.

Nu is het afwachten of het gemeentebestuur van Den Bosch toch eieren voor zijn geld kiest of dat het blijft bij de tot nu gekozen opstelling.

Rechter ontslaat gemeente Deventer als bewindvoerder voor inwoners met schulden

De rechter heeft de gemeente Deventer geschorst als partij die optreedt voor mensen met schulden. Als ‘zaakwaarnemer’ laat Deventer te veel steken vallen en zijn mensen zelfs (verder) in de (financiële) sores gekomen en onvoldoende geholpen. ,,De problemen blijken veel groter dan we dachten.”
Martijn Ubels 21-03-22, 07:00 Laatste update: 21-03-22, 08:36
https://www.destentor.nl/deventer/rechter-ontslaat-gemeente-deventer-als-bewindvoerder-voor-inwoners-met-schulden-br~a3f8e510/

Toezicht begint met vertrouwen

Als je in de financiële problemen zit, kan de rechter een bewindvoerder aanwijzen. Die helpt dan om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. De rechtbank controleert vervolgens of die bewindvoerder wel goed werk levert. Heel vaak is dat zo, maar soms niet. Hoe zit dat? Rechter Mark Bosch legt uit:  “De rechter kan heel veel doen, maar altijd pas achteraf. Als vergelijking: iemand moet eerst door het rode licht rijden voordat je een boete kunt geven. Het begint bij vertrouwen.” november 2020


Tarieven 2022 
De tarieven voor curatele, bewindvoering en mentorschap voor 2022 zijn bekend gemaakt door de Rijksoverheid. Op grond van de Regeling beloningen curatoren, bewindvoerders en mentoren worden de beloningen jaarlijks geïndexeerd. Het percentage voor 2022 bedraagt 4,8779%.

Het besluit van Den Bosch om bewind in eigen beheer uit te voeren, is vernietigd!

15 okt 2021; Wet Markt en Overheid. Algemeen belangbesluit bewindvoering in eigen beheer gemeente ’s-Hertogenbosch. Door het bestreden (algemeen belang)besluit wordt het hele marktsegment van bewindvoering aan minvermogenden in Den Bosch feitelijk aan de markt onttrokken. Daarmee wordt de mededinging in deze markt wezenlijk beïnvloed door het aanbieden van bewindvoering door verweerder. De rechtbank is van oordeel dat het bestreden besluit onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en niet draagkrachtig is gemotiveerd. De rechtbank ziet geen aanleiding voor toepassing van een zogenoemde bestuurlijke lus (kans op hoger beroep groot en een aanvullende motivering of eventueel nieuw besluit kan in hoger beroep mede worden beoordeeld) en volstaat met een vernietiging van het bestreden besluit.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2021:10042

Belangrijk nieuws voor beschermingsbewindvoerders én voor gemeenten die in samenwerking met @Branche_Horus  willen werken aan duurzame oplossingen voor financieel kwetsbare mensen: het besluit van Den Bosch om bewind in eigen beheer uit te voeren, is vernietigd!
https://twitter.com/gertboeve/status/1448949660513619969?s=20

De impact van bewindvoering

24 aug 2021
Redenen voor bewindvoering zijn verschillend. Iemand kan problematische schulden hebben of niet in staat zijn om eigen financiën te beheren. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met dementie, een geestelijke of lichamelijke beperking of met een verslaving. Ook mensen die uitgebuit worden, kunnen onder bewind komen. Bewindvoering beschermt mensen tegen zichzelf. Het is echter wel een zeer ingrijpende maatregel. Iemand onder bewind kan namelijk niet meer bij zijn eigen geld en vermogen. Omdat bewindvoering zoveel impact heeft, moet een rechter toestemming geven hiervoor. Een rechter geeft pas toestemming als er gegronde redenen zijn voor bewindvoering.

10 febr 2021
Stichting Blijdschap Voor De Dieren biedt cliënten van Horus leden gratis voedselpakket voor huisdier aan

Stichting Blijdschap Voor De Dieren (BVDD) heeft het doel om het welzijn van dieren te behouden en te bevorderen en ook eigenaren de nodige hulp te bieden, o.a. door het verstrekken van een gratis voedselpakket, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.
In samenwerking met Horus biedt BVDD cliënten van Horus leden die onder beschermingsbewind staan eenmalig een gratis voedselpakket aan voor hun huisdier. Bewindvoerders kunnen dit pakket hier aanvragen. De cliënt heeft dan voor een aantal weken, afhankelijk van de grootte van het dier, geen kosten aan voedsel voor zijn of haar huisdier.
Het initiatief is bedoeld voor cliënten van wie het inkomen weggevallen is of die zich in een zodanige crisissituatie bevinden dat zij hun huisdier niet meer kunnen onderhouden.
Ook kan een beroep op de stichting worden gedaan voor andere vormen van hulp aan een huisdier. Kijk hiervoor op www.bvd.eu
Aangevraagd voor een van de cliënten onlangs (verzend)kosten 10€);
Reactie cliënt …
Is afgeleverd en (hond) Bram eet het nog op,
9 soorten (voer), geweldig pakket, ben er blij mee!  
We bedanken die Club !!! Stichting Blijdschap Voor De Dieren

Het Lieve Gerritje, 1,34,35, jan, febr 2021

Nov, dec 2020, Het lieve Gerritje, Nieuwsblad voor Noorderkroon, ‘t Geerke en Nieuwehagen, Jaargang 8 nr 5
https://www.brabantzorg.eu/

19 okt 2020;
De Wind Mee lid van de Vereniging van Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe)

De VeWeve is een onafhankelijke brancheorganisatie voor bewindvoerders, curatoren en mentoren en bevordert de kwaliteit van dienstverlening.

Van: <auditcommissie@veweve.nl>
Date: ma 19 okt. 2020 om 15:13
Subject: Lidmaatschap VeWeVe!
To: met@dewindmee.nl
Geachte heer de Wijs, 
Hierbij delen wij u mee dat op uw namens De Wind Mee ingediende verzoek om lid te worden van de Vereniging van Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe), een positieve beslissing is genomen. 
Wij heten u van harte welkom bij onze branchevereniging!

17 en 27 juli, 12 augustus, optreden in het zomerprogramma van Katrien ……. 
http://bijkatrien.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-Zomerprogramma-Bij-Katrien-Susan-en-Ellen.pdf

VK 8 juli 2020, minder kopzorgen

HET LIEVE GERRITJE, NIEUWSBLAD VOOR NOORDERKROON, ‘T GEERKE EN NIEUWEHAGEN, mei juni 2020, blz 50

Webinar: Bewind en mentorschap in tijden van Corona
26 mei | 13:30 – 15:00 uur, Locatie: Online

https://vrijwilligersacademie073.nl/workshop/webinar-bewind-en-mentorschap-in-tijden-van-corona/

HET LIEVE GERRITJE, NIEUWSBLAD VOOR NOORDERKROON, ‘T GEERKE EN NIEUWEHAGEN, Het Lieve Gerritje (blz 1, 26, 27), maart, april 2020

HET LIEVE GERRITJE, NIEUWSBLAD VOOR NOORDERKROON, ‘T GEERKE EN NIEUWEHAGEN, Het Lieve Gerritje, jan, febr 2020

Bewindvoerder: ‘De meeste hulpverleners beginnen heel hard te lachen als we vertellen hoe weinig tijd we hebben per dossier’
Zondag 01 december 2019, 
Enquête Onder bewind in de zorg
Leestijd: 5 min.

Uit het leven gegrepen, BrabantZorg – Het lieve Gerritje – Pagina 26-27 – sept 2019

Bescherming oudere door bewind of levenstestament kan beter, Trouw, 20 september 2019

Volkskrant 22 aug 2019, ‘Ik ben dolgelukkig dat ik nu een bewindvoerder heb’.

HET LIEVE GERRITJE, NIEUWSBLAD VOOR NOORDERKROON, ‘T GEERKE EN NIEUWEHAGEN, JAARGANG 7 NR 3 juni – augustus 2019, Brabantzorg, Als het even minder gaat, Het Lieve Gerritje, mei 2019

Presentatie DeWindMee 073 vrijwilligers academie, 21 mei 2019

Lezing: Regie houden, ook als het even minder gaat,

21 mei | 13:30 – 15:00, Locatie: Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas van Leydenstraat 27, ‘s- Hertogenbosch, 5213 BB

Carnaval 2019!

Op zondag 3 maart 2019 genoot de nieuwe prins Amadeiro XXVI van de intocht in Oeteldonk . De toelating door de Rechtbank ingaande 20 februari 2019 van Frank de Wijs als bewindvoerder , https://dewindmee.nl/ was voldoende reden om bij deze intocht een nieuwe wind te laten waaien!