Professioneel of zelf doen?

Vaak nemen familieleden de bewindvoering van een naaste op zich. Dat is vertrouwd en praktisch. Het beheren van alle financiële zaken van je naaste kan veel tijd in beslag nemen. Vaak naast mantelzorg, die ook nog geleverd wordt.
Het betrokken familielid heeft in beginsel dezelfde taken en bevoegdheden als de professional.
Dezelfde wet- en regelgeving is immers op de familiebewindvoerder van toepassing.
Met het ondertekenen van de Bereidverklaring neemt het familielid een grote verantwoordelijkheid op zich. In toenemende mate worden zij geconfronteerd met ingewikkelde vraagstukken. Aard en omvang van de werkzaamheden is complexer geworden.

Ik kan mezelf goed voorstellen dat u als familie regelmatig met vragen zit.
Graag biedt ik hierin een klankbord. Als u met vragen zit kunt u desgewenst telefonisch contact opnemen. Dit advies is gratis.

Het belang van degene, die zijn of haar financiën en of persoonlijke zaken niet (meer) zelf kan beheren, staat immers altijd voorop.