Bezwaren- en klachtenregeling

De Wind Mee hanteert een heldere bezwaren- en klachtenregeling.
Deze heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Iedere uiting van onvrede wordt beschouwd als een mogelijkheid om de dienstverlening van de organisatie te verbeteren.

De klacht wordt allereerst ingediend bij De Wind Mee.
Als we er samen niet uitkomen en de volledige klachtenprocedure is doorlopen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Horus. Deze is onafhankelijk en bestaat uit een oud-kantonrechter en vijf Horus-leden.
Ons klachtenreglement
Voor de manier waarop u een klacht kunt indienen verwijzen wij je naar artikel 4 van ons klachtenreglement. U kunt hier ons klachtenreglement downloaden.
Klachtenformulier
Download hier ons klachtenformulier.
Machtigingsformulier
Als u namens iemand anders een klacht wilt indienen, is het verplicht om naast het klachtenformulier ook dit machtigingsformulier in te vullen en mee te sturen.
Inzenden klachten:
Horus
Postbus 43071
3540 AB Utrecht
klachten@horus.nl