Bezwaren- en klachtenregeling

De Wind Mee hanteert een heldere bezwaren- en klachtenregeling.
Deze heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Iedere uiting van onvrede wordt beschouwd als een mogelijkheid om de dienstverlening van de organisatie te verbeteren.


De klacht wordt allereerst ingediend bij De Wind Mee. Wanneer het niet wordt opgelost naar tevredenheid van de cliënt, kan men zich tenslotte wenden tot de Klachtencommissie van de Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers. Is de klacht niet eerst besproken met De Wind Mee, dan zal de klachtencommissie de klacht niet in behandeling nemen.


De klacht dient schriftelijk – digitaal of per post – te worden ingediend. Dit kan via secretaris-klachtencommissie@veweve.nl of via de post naar Secretaris  van de klachtencommissie van VeWeVe, Postbus 42, 7600 AA Almelo.

Slechts door of namens een cliënt kan een klacht bij de klachtencommissie worden ingediend. Anderen – zoals maatschappelijke organisaties en overheden – dienen zich in het geval van het indienen van een klacht over een lid van de vereniging rechtstreeks tot het bestuur te wenden. De volledige  Klachtenregeling 2020 treft u hier.