Hulp in de Poolse taal

Een groeiend aantal mensen met de Poolse nationaliteit verblijft in Nederland, tijdelijk en ook permanent. Soms kunnen ook zij (tijdelijk) niet goed zorgen voor het geld en veel andere zaken, als gevolg van ziekte, beperking of schulden.

Ook hier helpen wij persoonlijk en professioneel in de eigen omgeving en ook in de eigen taal en cultuur. Het fenomeen geld is in Polen een gevoelig onderwerp.

Bellen kan met het nummer +31617409829 of ook +31638738770

Opiekun prawny, opieka mentorska i kuratela

Opiekun prawny (administracja), opieka mentorska i kuratela są to środki ochrony osób, które same nie są w stanie podejmować właściwych decyzji. Na przykład z powodu niepełnosprawności intelektualnej, uzależnienia lub demencji. Rodzaj opieki orzeka sąd.

Opiekun prawny do podejmowania decyzji finansowych

Opiekun prawny jest dla osób, które samodzielnie nie mogą zorganizować swoich spraw finansowych.

Opiekun prawny zarządza pieniędzmi i dobrami osoby zainteresowanej. Opiekun prawny może zostać powołany z powodu  problemów finansowych, problematycznych długów, itp.

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i jej majątkiem. Podlega przy tym nadzorowi sądu.

Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd, nie rzadziej niż raz do roku, składać temu sądowi sprawozdanie z zarządu majątkiem, rachunki oraz inną dokumentację osoby pozostającej pod jego opieką.

Opieka mentorska

Opieka mentorska przeznaczona jest dla osób, które nie mogą już samodzielnie załatwiać spraw osobistych. Mentor decyduje o opiece, pielęgnacji, leczeniu lub wsparciu danej osoby.

Kurator do podejmowania decyzji finansowych i osobistych

Kuratela jest przeznaczona dla osób, które same nie są w stanie załatwić swoich spraw finansowych i osobistych oraz dla tych których opiekun prawny i / lub opieka mentorska nie są wystarczające.

Kurator decyduje o finansach, opiece, leczeniu lub wsparciu osoby zainteresowanej.  Kurator jest powołany do jej reprezentowania i zarządu jej majątkiem na podstawie postanowienia sądu.

Informacje

W celu uzyskania dalszych informacji proszę o kontakt. Możliwy kontakt również w języku polskim; +31617409829