Aanvraag en benoeming bewindvoerder

Wie kan een bewindvoering aanvragen?

 • betrokkene zelf
 • partner
 • bloedverwanten tot de vierde graad
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • officier van justitie
 • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft
 • curator of mentor

Waar wordt bewindvoering aangevraagd?

Bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont voor wie de maatregel wordt gevraagd.

Hoe wordt bewindvoering aangevraagd?

Voor de aanvraag bij de betreffende kantonrechter is nodig:

 • ingevuld aanvraagformulier
 • akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broers, zussen)
 • bereidverklaring (in te vullen door degene die bewindvoerder wordt)
 • verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd

Hoe verloopt het aanvragen?

De aanvraag wordt behandeld in een zitting van de kantonrechter. Meestal ontvangt u binnen twee weken na de zitting een uitspraak over uw aanvraag.

Bewind, hoe werkt dat precies? | de Rechtspraak