Curatele

Als iemand geestelijk achteruit gaat en daardoor onverantwoorde beslissingen dreigt te nemen, zijn er beschermende maatregelen mogelijk. De meest ingrijpende daarvan is plaatsing onder curatele. Iemand mag dan niet langer zelfstandig beslissen over persoonlijke en financiële zaken.

Mensen die niet langer hun eigen financiële zaken  kunnen regelen, kunnen onder bewind worden gesteld. Voor mensen die zelf geen beslissingen kunnen nemen over persoonlijke zaken zoals verpleging, medische behandeling of verzorging is mentorschap mogelijk.
Kan iemand allebei niet meer, dan kan hij of zij onder curatele worden gesteld.
Vaak wordt een familielid de curator. Kan dat niet?
Als professionele curator ben ik voor gesprek beschikbaar.


Voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele worden de tarieven jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Financiën. Na vaststelling worden deze gepubliceerd in de Staatscourant. Op deze pagina van de Rijksoverheid kunt u de tarieven, geldend voor 2021, opvragen.
Hierna treft u nog eens aan in één overzicht, Tarieven 2021, bewind, mentorschap, curatele