Mentorschap

Mentorschap is als beschermingsmaatregel bedoeld om u de helpende hand te bieden bij de persoonlijke beslissingen. De mentor is dan nauw betrokken bij uw verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
Bewind voor uw zakelijke belangenbehartiging en het mentorschap zijn vaak met elkaar verweven.
Ik ben ook werkzaam voor Mentorschap Nederland, Midden- en Noordoost Brabant.

Voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele worden de tarieven jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Financiën. Na vaststelling worden deze gepubliceerd in de Staatscourant. Deze tarieven hanteer ik ook. Op deze pagina van de Rijksoverheid kunt u de tarieven, geldend voor 2021, opvragen.

Bijgevoegd in één overzicht zijn hier nog eens alle Tarieven 2021, bewind, mentorschap