Ontzorgen en Balans

De Wind Mee brengt de balans terug in uw situatie door middel van beschermingsbewind, mentorschap of curatele. Misschien kent u iemand in de eigen omgeving die moeite heeft met de financiën en of persoonlijke zaken. Of overziet u zelf de situatie niet meer altijd? Elke situatie is weer anders en vraagt om maatwerk.
Neemt u gerust contact met mij op voor meer informatie.