Beëindiging van bewindvoering

De taak van de bewindvoerder eindigt:

  • door tijdsverloop als hij voor een bepaalde tijd was benoemd;
  • door overlijden van de bewindvoerder of cliënt;
  • wanneer de bewindvoerder onder curatele of bewindvoering wordt gesteld;
  • door ontslag of beëindiging van de bewindvoering door de kantonrechter;
  • als bewindvoering wordt vervangen door een andere maatregel;
  • wanneer iemand zijn belangen na verloop van tijd weer zelf kan behartigen.

Contact met de rechtbank is altijd nodig bij beëindiging.