Raad van Advies

De Wind Mee kent een Raad van Advies (RvA). Deze RvA is onafhankelijk en de leden nemen tweemaal jaarlijks deel aan de Raad zonder last of ruggenspraak.

De Raad bestaat uit twee externe onafhankelijke leden en heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Saskia van Buuren is sinds 2019 afgestudeerd maatschappelijk werker. Daarvoor was zij ook al enkele jaren actief binnen het sociaal werk. Al tijdens haar studie werkte ze bij dak- en thuislozenopvang “het Inloopschip” bij MO Den Bosch. Eerst als woonbegeleider, tegenwoordig als maatschappelijk werker. Als beginnend beroepsprofessional heeft zij door de jaren heen ervaring opgedaan met meerdere doelgroepen waarbij dakloosheid centraal staat. Van Buuren heeft Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gestudeerd
aan Avans Hogeschool.

linkedin.com/in/saskia-van-buuren-6a6b4114b

Ton van der Biezen was tot 1 december 2019 directeur van de landelijke belangenorganisatie (Federatie Landbouw en Zorg) voor zorgboerderijen in Nederland waarbij kwaliteit van zorg voor kwetsbare mensen centraal staat. Daarnaast heeft hij tot zijn pensionering (12 juni 2020) gewerkt als projectleider Mens, Werk en Organisatie bij ZLTO( Zuidelijke Land-en Tuinbouworganisatie). Van der Biezen studeerde Arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid aan de Katholieke Leergangen in Tilburg en bedrijfskunde aan het IBO in Zeist.

linkedin.com/in/ton-van-der-biezen-b06a5720