Kosten en vergoeding bewindvoering

Voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele worden de tarieven jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Financiën. De tarieven van 2023 blijven gelijk aan die van 2022. Na vaststelling worden deze gepubliceerd in de Staatscourant; Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2023.
In de bijlage nog eens alle Tarieven 2023, bewind, mentorschap

Goed om te weten is dat er een eenmalig tarief geldt voor het intakegesprek en een maandelijkse vergoeding voor de lopende werkzaamheden.

Voor cliënten met een klein inkomen vraag ik de vergoeding aan bij de gemeente waarin u woont. U hoeft de kosten doorgaans niet zelf te dragen. Vermogende cliënten betalen de vergoeding zelf.

Voor de aanvraag van beschermingsbewind wordt door de rechtbank eenmalig griffiekosten in rekening gebracht. Voor het jaar 2021 geldt een tarief van € 85,- per behandeling bij de rechtbank.