Kosten en vergoeding bewindvoering

Voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele worden de tarieven jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Financiën. Na vaststelling worden deze gepubliceerd in de Staatscourant. Deze tarieven hanteer ik ook. Op deze pagina van de Rijksoverheid kunt u de tarieven, geldend voor 2020, opvragen. Alle tarieven 2020 staan nog eens in dit overzicht.
Regeling indexering beloning CBM 2021
Van het ministerie hebben we bericht gekregen dat de beloningen voor 2021 worden geïndexeerd overeenkomstig met de vandaag gepubliceerde Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021. De regeling treedt 1 januari 2021 in werking; het indexeringspercentage voor 2021 bedraagt 2,9158%.  In de bijlage alle Tarieven 2021, bewind, mentorschap

Goed om te weten is dat er een eenmalig tarief geldt voor het intakegesprek en een maandelijkse vergoeding voor de lopende werkzaamheden.

Voor cliënten met een klein inkomen vraag ik de vergoeding aan bij de gemeente waarin u woont. U hoeft de kosten doorgaans niet zelf te dragen. Vermogende cliënten betalen de vergoeding zelf. De betaaldatum is elke 25e dag van de maand.

Voor de aanvraag van beschermingsbewind wordt door de rechtbank eenmalig griffiekosten in rekening gebracht. Voor het jaar 2020 geldt een tarief van € 83,- per behandeling bij de rechtbank.

Voor budgetbeheer zijn de kosten gelijk aan de tarieven van beschermingsbewind.