Lid van brancheorganisatie HORUS

De Wind Mee is lid van HORUS.
HORUS is de grootste en onafhankelijke brancheorganisatie voor wettelijk vertegenwoordigers en bevordert de kwaliteit van dienstverlening.

Voor bewindvoerder, curatoren en mentoren gelden wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit Kwaliteitseisen.
Daarnaast committeren alle Horus-leden zich aan de kwaliteitsregels die door Horus zijn opgesteld, aanvullend aan die van het Landelijk Kwaliteitsbureau. Daarin treffen we bepalingen aan over bijvoorbeeld het maximum aantal cliënten, integriteit, een verplichte klachtenregeling, solvabiliteit en de vervanging bij ziekte en afwezigheid.

Jaarlijks wordt gecontroleerd of de leden nog voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze monitoring wordt uitgevoerd door de auditcommissie, die wordt ingesteld door het bestuur en bestaat uit de voorzitter van de vereniging, een medewerker van het stafbureau en eventueel een extern persoon.