Bewind, aanmelding en intake

Wanneer bewindvoering u rust zou kunnen brengen, heb ik graag het eerste gesprek bij u thuis. Wij maken dan kennis met elkaar en bespreken de situatie. U kunt natuurlijk iemand uitnodigen voor dat gesprek. Een persoon waarin u vertrouwen stelt. Een familielid, hulpverlener of goede kennis bijvoorbeeld.

In het gesprek kijken we of bewindvoering inderdaad de beste oplossing voor u is. Mocht dat zo zijn, dan maken we afspraken met elkaar.
Die schrijven we dan later op in een Plan van Aanpak. Ook vullen we de aanvraagformulieren voor de rechtbank in. De rechter moet de bewindvoering officieel instellen. Verder krijgt u een informatiepakket van ons. Daarin vindt u onze contactgegevens, onze klachtenregeling. En leest u wat we van elkaar mogen verwachten.