Volmacht

Een volmacht is bedoeld om de zaken te regelen voor een eventuele latere periode van wilsonbekwaamheid of voor een periode waarin iemand (tijdelijk) niet in staat is om zijn/haar eigen zaken te regelen.  Mensen die bijvoorbeeld pas geleden de diagnose Alzheimer hebben gekregen, zouden de mogelijkheid van een volmacht kunnen gebruiken.

Door het geven van een volmacht aan een persoon die u vertrouwt (binnen of buiten de familie) kunt u uw vertegenwoordiger zelf aanwijzen.

Ieder meerderjarig persoon kan aan een ander de bevoegdheid geven om in zijn naam op te treden en rechtshandelingen te verrichten. Bijvoorbeeld om iets te kopen of te verkopen, een formulier in te vullen of een betaling te verrichten.

Voor alle met een volmacht samenhangende werkzaamheden hanteer ik een uurtarief van 66,50€ ex btw. Voor 2019 is dat tarief gelijk aan het uurtarief van een bewindvoerder, mentor, curator 2019 (bron: Staatscourant)
U ontvangt uiteraard ieder kwartaal een verantwoording.

Toelichting volmachten