Volmacht, levens-testament

In een levens-testament of volmacht staan uw wensen wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Kosten

Voor alle met een volmacht samenhangende werkzaamheden, hanteer ik een uurtarief van 66,50€ ex btw. Voor 2019 is dat tarief gelijk aan het uurtarief van een bewindvoerder, mentor, curator 2019 (bron: Staatscourant)
Uiteraard krijgt u ieder kwartaal een verantwoording.