Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers

De Wind Mee is lid van de Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe)
De VeWeve is een onafhankelijke brancheorganisatie voor bewindvoerders, curatoren en mentoren en bevordert de kwaliteit van dienstverlening.

Voor bewindvoerder, curatoren en mentoren gelden wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit Kwaliteitseisen. VeWeve staat voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering. En dat geldt zeker voor de leden VeWEVe. Om die reden worden er aanvullende kwaliteitseisen gesteld. Deze zijn vastgelegd in het Kwaliteitsprotocol VeWeVe 2019. Daarin treffen we bepalingen aan over bijvoorbeeld het maximum aantal cliënten per bewindvoerder, integriteit, een verplichte klachtenregeling, solvabiliteit en de vervanging bij ziekte en afwezigheid.

Jaarlijks wordt gecontroleerd of de leden nog voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze monitoring wordt uitgevoerd door de auditcommissie, die wordt ingesteld door het bestuur en bestaat uit de voorzitter van de vereniging, een medewerker van het stafbureau en eventueel een extern persoon.